Välkommen till Habbo Hotel!

Rumnamn

Chin Town 2012 - Restaurang!

Ägare

MeiLING!

Beskrivning

Ingen beskrivning - konstigt!